Slavnostní představení Havlovy Zahradní slavnosti ve Stavovském divadle pořádané Univerzitou Karlovou k 17. listopadu.