Výbor podpořil podpis dojednané Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) a zahájení předběžného provádění těch částí dohody, jejichž účinnost není podmíněna ratifikací členskými státy. V diskusi m.j. zazněla nevýhodnost pro ČR dosavadních arbitráží s investory a výrazné zlepšení tohoto procesu, které CETA přináší v podobě stálého tzv. investičního soudu.

 

Výbor také zopakoval svůj odmítavý postoj k národním ochranářským opatřením v oblasti odměňování, které negativně zasahují do fungování vnitřního trhu EU a nerespektují odlišnou hospodářskou úroveň v jednotlivých státech. Nejznámějším příkladem tohoto problému je odměňování profesionálních řidičů českých firem během jejich přejezdů přes Německo či Francii.

 

Výbor dále vyzval k zintenzivnění úsilí o trvalé příměří na východní Ukrajině a posílení hledání cest k trvalému mírovému řešení tohoto problému. Toto téma by podle Výboru mělo být explicitní součástí plánované debaty o vztazích EU s Ruskem na nadcházejícím jednání Evropské rady. Výbor také zopakoval, že oddělení Krymu od Ukrajiny nemá oporu v mezinárodním právu. V tomto stanovisku se Výbor pro záležitosti EU shodl se zářijovým usnesením senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 

Výbor také projednal návrh reformy azylového práva EU. Zdůraznil především zásadní roli členských států v rozhodování o tom, jaké osoby, v jakém počtu a odkud přijdou na jejich území, neboť to budou právě členské státy, kdo za tyto osoby ponese odpovědnost.

 

Výbor vzal na vědomí Dohodu mezi EU a Afghánistánem, která je „první vlaštovkou“ dohod EU s třetími zeměmi, které umožňují navracení osob, jimž nebyl v EU udělen azyl. Dále vzal Výbor na vědomí Dohodu s Kubou, která otevírá politický dialog s touto nejednoduchou zemí.