Kromě jiných témat jsme zejména uzavřeli debatu o Bílé knize o budoucnosti EU přijetím obsáhlého doporučení pro plénum Senátu. Doufám, že to ho pozítří vezme za své. Podporujeme zejména posilování efektivní evropské spolupráce v podstatných záležitostech (obrana, bezpečnost, mezinárodní vazby, společný trh a měna,…) i za cenu případné vícekolejnosti v méně podstatných věcech. Zasadní je ale udržení celistvosti EU.

Také jsme podpořili závěry poslední Evropské rady, zejména pokud jde o společnou obranu a postup proti nekalým a diskriminačním obchodním praktikám a narušením trhu.