Projednání programu Evropské rady 19.-20. 10., diskuzních dokumentů Evropské komise „Prohloubení hospodářské a měnové unie“ a „Budoucnost financí EU“, návrhu směrnice „Povinná automatická výměna informací v oblasti daní ve vztahu k oznamovaným přeshraničním opatřením“ a balíčku o školství. 

Obrázek je z projednávání Výroční zprávy Evropského účetního dvora s českým zástupcem v ECA ing. Gregorem.

 

IMG_7726.JPG