Např. o Stykovém zákoně (nepřiklonili jsme se k možnosti společného EU výboru Sněmovny a Senátu).

Zde je zápis.