DSPB jsou Doktorské studijní programy Biomedicíny na Univerzitě Karlově (ve spolupráci s řadou ústavů AVČR a dalšími institucemi).