Hodně času pochopitelně padlo na diskusi návrhu Evropské komise na přerozdělování migrantů mezi členskými státy systémem kvót. S těmi výbor nesouhlasí, současně ale vyzývá vládu, aby odmítání kvót nebylo zástěrkou pro neochotu nejvíce postiženým zemím fakticky nějak pomoci.

Podrobně jsme se také zabývali Doporučením EK pro doporučení Evropské rady pro Českou republiku ohledně Národního programu reforem (ke kterému jsme přijali doporučení pro plénum Senátu, takže vzniklo poněkud komicky nazvané doporučení k doporučení pro doporučení…).

Zde je zápis (PDF).

 

11236547_10153423481959468_7442319411235733849_n