Moje první zasedání správní rady, kde jsem nově členem