První zasedání Vědecké rady Grantové agentury České republiky (GAČR) v novém obsazení (v němž jsem).

Jsem přesvědčen, že GAČR se musí soustředit na svoji unikátní roli veřejné podpory dobrého základního výzkumu financováním projektů vybraných výlučně co nejsvědomitějším a nejkvalitnějším meritorním posuzováním příslušných návrhů. Musí tedy za každou cenu odolávat tlakům na to, aby přibíral úplně jiné role, např. zajistit financování nových vědeckých infrastruktur pořízených za prostředky evropských strukturálních a kohezních fondů – to musí být úkol jiných institucí (RVVI, MŠMT, MPO, MMR,…). Vědecká rada v tom smyslu přijala své první usnesení.