Vystoupil jsem samozřejmě se zdůvodněním výzvy zastupitelům, aby při svém hlasování zohlednili převažující negativa projektu pro občany.

Záznam jednání je zde (já mluvím od 2:45).