Podpora mé kandidatury

Chcete-li mě osobně podpořit, pošlete mi krátký vzkaz na vaclav@hampldosenatu.cz. Já jej pak uveřejním na tomto webu.

Je mi ctí, že mě podporuje tolik vynikajících osobností veřejného života, moji studenti i přátelé. Jejich vyjádření naleznete níže.

 • Alice Hamplová, manželka Václava Hampla
  „Zda se rozhodnout pro Václava Hampla? Mohu doporučit. Já to už udělala před 26 lety a bylo to nejlepší rozhodnutí mého života. V noci vstával k dětem, když byly malé a staral se spolu se mnou o mojí mámu, když byla nemocná. Vždycky mě podporoval ve všem, co jsem chtěla dělat, i když jsem sama nevěřila, že to dokážu. Díky němu jsem zvládla tři děti i kariéru. Václav je skvělý chlap do nepohody. Člověk, o kterého se dá opřít. Slíbil mi, že se mnou ponese dobré i zlé a po celý život to také dělá.“
 • Mgr. Jan Čižinský, lídr vítězného hnutí Praha 7 sobě, organizátor referenda za nepředraženou radnici Prahy 7
  „Proč podporuji Václava Hampla v jeho kandidatuře do Senátu? Protože jsem zastáncem aktivní politiky. Věřím, že právě profesor Hampl se stane senátorem, kterému nestačí jen nečinně přihlížet. Vítám například jeho slib, že bude vystupovat na zásadních jednáních zastupitelstev, což je právo, které využívá jen málokterý senátor. Pasivních senátorů jsme měli a stále ještě máme příliš mnoho. Pojďme společně zvolit senátora, který si nejde těch šest let pouze odsedět!“
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole a pražský lídr ČSSD
  „Rád vyslovuji podporu profesoru Václavu Hamplovi ve druhém kole senátních voleb na Praze 1. Je to v mých očích člověk, který odváděl výbornou práci jako rektor Karlovy univerzity a stejně kvalitní práci jistě bude odvádět i v Senátu. Přeji si, aby Senát byl tvořen právě takovými osobnostmi, jakou bezpochyby je Václav Hampl.“
 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka a publicistka
  „Univerzitní profesoři vždy se u nás angažovali v politice. Nejen Jan Hus, ale i T.G.Masaryk k nim patřili. I proto si myslím, že bývalý rektor prof. Václav Hampl patří do Senátu.“
 • Bedřich Moldan, ekolog a politik
  „Do druhého kola senátních voleb podporuji profesora Václava Hampla. Dostatečně ho doporučuje už jeho minulé působení v čele naší největší univerzity, kterou úspěšně vedl po 8 let. Z jeho programu vyplývá, že tyto zkušenosti uplatní v prosazování vědy a výzkumu stejně jako dobrého školství; tyto věci velmi potřebujeme pro celkové povznesení České republiky. Jeho osobní vlastnosti čestného, cílevědomého a odhodlaného člověka i jasný program zaručují, že bude v Senátu potřebnou a viditelnou osobností. Pro mne osobně je rovněž důležité, že se jako kandidát Strany zelených hlásí k obhajování ochrany životního prostředí, jehož zastánce až dosud v Senátu naprosto chybí. Upřímně mu přeji úspěch, který bude úspěchem všech, kterým jde o dobrou správu naší země.“
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd ČR
  „Rektora Václava Hampla jsem poznala během svého členství ve Vědecké radě Univerzity Karlovy jako vysoce pracovitého, odpovědného, kompetentního a tvůrčího člověka s hlubokým zájmem o vzdělávání, výzkum a vývoj i o věci obecné. Vážím si jeho odborných znalostí i občanských postojů a pokud bude zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, jsem přesvědčena, že to bude ku prospěchu nás všech.“
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., přední český chemik
  „Mám velkou radost, že kolega Hampl, kterého znám z doby jeho rektorování na Univerzitě Karlově, s přehledem vyhrál první kolo senátních voleb. A to aniž by se musel oblékat do záchranářské uniformy či svlékat do negližé jako jeho soupeři. Svědčí to myslím o inteligenci a sebevědomí voličů, na které Václav Hampl spoléhá. Věřím, že i v druhém kole chytří a slušní voliči podpoří do Senátu chytrého a slušného kandidáta, kterým Václav Hampl prostě je.“
 • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., botanik a ekolog, nositel ceny Praemium Academiae
  „Václava Hampla si vážím jako člověka a vědce a podporuji jeho kandidaturu do Senátu. Jako botanik a ekolog jsem na jeho rektorském působení vždy oceňoval podporu environmentálního výzkumu a úspěšnou snahu o jeho integraci na všech pracovištích Univerzity Karlovy. To, že se naše společná alma mater v posledním desetiletí stala ještě respektovanějším odborným hlasem v této zásadně důležité oblasti, je především jeho zásluha. Už jednou jsem s nadějí sledoval, jak profesor Hampl nabízí své schopnosti a morální kredit do služeb vysoké společenské funkce, a radoval se posléze z jeho zvolení; natolik se v ní osvědčil, že bych si onen pocit rád zopakoval. Jsem přesvědčen, že Václav Hampl bude v Senátu odvážně a odpovědně pracovat na zlepšení nejen politického, ale i životního prostředí v naší zemi – a že z jeho zvolení budeme mít všichni prospěch.“
 • Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta městské části Praha – Troja
  „Podporuji kandidaturu profesora Václava Hampla do Senátu. Chceme mít kultivovaného a schopného senátora, který bude dobře hájit a zastupovat svůj volební obvod včetně Prahy – Troje. Věřím, že i ve druhém kole senátních voleb přijde v Troji nadprůměrný počet voličů.“
 • ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P., arcibiskup pražský
  „Václav Hampl svým životem a prací dokazuje, že je mužem vysokých morálních hodnot, kterých je ve vysoké politice tolik zapotřebí.“
 • Pavel Fischer, velvyslanec ČR ve Francii v letech 2003-2010
  „Podpořit Václava Hampla v kampani do Senátu je mi samozřejmou radostí. Samozřejmou, protože za ty desítky roků vím, jaké je na něj spolehnutí. A radostí proto, že vím, že bude umět v Senátu pracovat tak jako pracoval jinde. Prostě svědomitě a poctivě.“
 • doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D., předseda právního výboru Evropského parlamentu
  „Václava Hampla znám několik desetiletí a svědčím o tom, že nezrazoval své zásady ani za totality, ani později jako rektor UK, bez ohledu na osobní újmu. Takové politiky potřebujeme ze všeho nejvíc.“
 • Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol
  „Jsem přesvědčen, že prof. Václav Hampl jako senátor plně věnuje svoji odbornost a pracovitost spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol ve snaze zabránit zničení životního prostředí pro mnoho tisíc obyvatel Prahy novou přistávací drahou. Již nyní podpořil podnět ústavů akademie věd, České zemědělské univerzity a čtyř městských části ministrovi životního prostředí, aby bylo prověřeno stanovisko EIA na paralelní dráhu.“
 • Mgr. Dana Radová, ředitelka občanského sdružení Žába na prameni
  „Jsem velmi ráda, že se u nás ještě najde taková osobnost jakou je profesor Václav Hampl. Osobnost, která má vysoký morální, profesní a lidský kredit a chuť i energii svůj osobní čas obětovat správě věcí veřejných tady a teď, přesto že naše současná politická scéna nemá téměř žádný kredit, zato má hodně problémů. Je mi ctí vyjádřit plnou podporu muži, kterému nejsou lhostejné sexistické , nebo homofobní projevy a to nejen ve volební kampani. A také velký dík za naději, že by se konečně naše politická scéna mohla pomalu začít měnit. A otevřenost, objektivnost, odpovědnost, integrita, čestnost, rovnost ve správě věcí veřejných možná nebudou jen prázdná slova. Přeji panu profesorovi i celé jeho rodině hodně sil.“
 • Otakáro Maria Schmidt, filmař
  „Za to, že evropská civilizace předstihla ty ostatní, vděčí Evropa své dvoutisícileté křesťanské tradici vzdělání. Křesťanská církev byla jedinou významnou institucí, která přežila rozpad antického světa a uchovala dědictví antické vzdělanosti, neboť je přejala a přizpůsobila svým potřebám. Zároveň se snažila důsledně naplňovat jako svůj prvořadý úkol myšlenku křesťanského universalismu, a sice udržet jednotu křesťanského lidu, církve jako Kristova společenství spásy. Moderní věda se zrodila v katolické církvi a kněží rozvinuli ekonomické teorie svobodného trhu, církev vynalezla systém universit a právní systém, i ten mezinárodní, vyrostl z církevního práva a církev humanizovala pohanský Západ a pak i Východ, trváním na posvátnosti každého lidského života. Protože církev je cíleně nepřáteli (vydávajícími se za humanisty a osvětáře-pokrokáře) posledních více než 200 let oslabována, je na křesťanských politických stranách a hnutích, aby tyto hodnoty a dvoutisícileté kořeny pomohla dále ochraňovat, rozvíjet a objevovat novým generacím.
  Václav Hampl – bývalý rektor věhlasné University Karlovy je takovou osobností a zárukou, která by mohla tyto ideály s politickým mandátem prosazovat do veřejného života.“
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., geograf a hydrolog, objevitel pramene Amazonky
  „Profesor Václav Hampl zanechal jako rektor na Univerzitě Karlově velmi výraznou stopu. V čele univerzity se zasadil o prohloubení kontaktů se špičkovými zahraničními akademickými institucemi a po celé své funkční období zdůrazňoval podporu mladých vědeckých pracovníků a jejich kontaktů s vyspělým světem. Jako rektor prokazoval pevné morální postoje při obraně akademických svobod před tlaky a zájmy politických stran. Měl jsem možnost poznat profesora Hampla i osobně, když jsem ho společně s jeho krásnou rodinou doprovázel v Peru k pramenům Amazonky. Chtěl bych mu popřát, aby po vstupu do vysoké politiky zůstal stejně odolný a přitom morální a příjemný, jak jsem ho poznal v Peruánských Andách.“
 • Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., salesiánský kněz
  „Václava Hampla znám již z totalitní doby, kdy nám tajným řeholníkům salesiánům jeho rodina velkoryse, bez ohledu na z toho plynoucí rizika, půjčovala svoji chalupu. Jsem rád, že Václav kandiduje do Senátu ČR. Je to přirozené završení jeho celoživotní cesty člověka, který se vždy snažil o zodpovědné budování naší země především výchovou mladých lidí. Je člověkem, který do Senátu ČR patří.“
 • prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., porodník, gynekolog a genetik
  „Profesora Václava Hampla znám z naší mnohaleté pracovní spolupráce ještě před tím, než se stal rektorem Karlovy Univerzity. Plně podporuji jeho kandidaturu do Senátu, kde je zapotřebí lidí pracovitých, zkušených, chytrých a hlavně moudrých! Tato kritéria, nejen dle mého názoru, Václav Hampl bohatě splňuje. Potřebujeme, aby v čele našeho státu byli lidé vzdělaní a aby skutečnými celebritami (tj. lidmi oslavovanými a oceňovanými) byli lidé, kteří něco opravdového dokázali, vymysleli, posunuli kupředu, a ne soutěžící z televizních show. Podporuji kandidaturu Václava Hampla a pevně doufám, že v senátních volbách uspěje.“
 • ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR
  „Úroveň politické kultury v naší vlasti svědčí o tom, že nastal čas už konečně začít volit slušné a moudré lidi. Proto podporuji kandidaturu prof. Václava Hampla do Senátu PČR.“
 • prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D, DSc., sexuolog
  „Připojuji svou podporu kandidatuře profesora Hampla do Senátu. Věřím, že naše země potřebuje ve své reprezentaci právě takové lidi: pevné v postojích, nezávislé v názorech a velkorysé v rozhledu. Jsem přesvědčen, že právě Praha dokáže ocenit hodnoty, které právě on představuje. Jsem rád, že ho mohu volit jako svého kandidáta i já.“
 • Mgr. Libor Michálek, MPA., senátor a whistleblower
  „Před nedávnem se mi dostal do rukou současný slovník cizích slov. Byly tam pojmy jako čestnost, poctivost, slušnost, zdvořilost, kompetentnost, odpovědnost, rozvážnost, moudrost, spolehlivost, obětavost. Vítám kandidaturu pana profesora Hampla, protože jemu jsou tyto hodnoty vlastní. Senát potřebuje takové osobnosti – kandidáty, na jejichž životě osobním i profesním je patrné, že dokážou dodržet sliby, necouvnou při nátlaku politických stran a jsou schopni a ochotni vytrvale sloužit druhým lidem.“
 • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu
  „Václava Hampla znám téměř 15 let, a měl jsem možnost poznat i jeho manželku a děti. Vždy jsem o něm měl to nejlepší mínění. Byl a je pro mě člověkem, který dokáže spojit práci s péčí o rodinu. Vždy jsem měl dojem, že žije naplno své povolání být křesťanem. Jeho vnitřní harmonie, a sladění práce, zodpovědnosti vůči vlastnímu svědomí a zodpovědnosti za rodinu, jsou pro mě tím nejlepším garantováním zralosti člověka, o němž jsem přesvědčen, že i v budoucnu dokáže z těchto prvků svého života čerpat v práci a pro dobro společnosti. Jsem velmi rád, že se k tomuto kroku odhodlal a velmi jeho kandidaturu podporuji.“
 • prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor na Cardiff University
  „Demokracie není myslitelná bez akademických svobod. Vážím si Václava Hampla, který v úřadu rektora Univerzity Karlovy tyto svobody a nezávislost důsledně hájil s občanskou kuráží i politickou jasnozřivostí.“
 • prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie
  „S velkou radostí jsem přijal zprávu, že profesor Hampl, který se skvěle osvědčil jako rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů, je ochoten sloužit naší zemi v Senátu ČR. Málokdo je tak dobře připraven pro náročné úkoly a tak plně kvalifikován po odborné i charakterové stránce přispívat k tolik potřebné morální a duchovní obnově naší současné politické scény. Po léta sleduji – spolu s univerzitními kolegy a studenty – s velkým uznáním nejen vynikající působení profesora Hampla v oblasti vědy a v čele naší nejvýznamnější akademické instituce, nýbrž i jeho občanskou angažovanost. Velmi si cením jeho odvahy, s níž se dokázal v řadě případů vzepřít mocenským tlakům, aby obhájil akademickou a občanskou svobodu a postavil se na stranu práva a spravedlnosti. Má-li mít existence Senátu smysl, má-li Senát konečně plnit svou důležitou roli záruky a pojistky demokratické kultury, pak je nezbytně třeba, aby v něm zasedali a rozhodovali lidé, jako je profesor Hampl. Jednoznačně podporuji jeho kandidaturu a prosím, abyste ji podpořili i Vy.“
 • JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., senátorka a bývalá ústavní soudkyně
  „Podporuji senátní kandidaturu prof. RNDr. Václava Hampla DrSc. Profesor Hampl je známý jak jako přední odborník v oblasti přírodních věd, tak – a to především – jako člověk s pevnými názory, který není ochoten bezmyšlenkovitě sloužit státní moci ani zájmovým skupinám. Odborník s pevným vlastním názorem, tj. nezávislá vzdělaná neohrožená osobnost, to jsou charakteristiky ideálního kandidáta pro senátní volby. Václav Hampl takovou osobností je a proto jej podporuji.“
 • doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D., vedoucí lékař Kardiologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice
  „Profesora Hampla jsem poznal jako postgraduální student na 2. lékařské fakultě, kde byl mým školitelem. Jeho způsob přímočarého myšlení byl pro mne velmi inspirativní a postupně jsem objevil v jeho dalších aktivitách nebývalou osobní integritu, která je v našich politických strukturách velmi ojedinělá. Proto velmi oceňuji jeho odvahu nasadit vlastní čas, sílu a energii pro službu obci, neboť čím více lidí s lidskými a morálními vlastnostmi profesora Hampla to udělá, tím dříve se zbavíme stínů minulosti, které stále leží nad naší krajinou i duší.“
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. lékařské fakulty UK
  „Pana profesora Václava Hampla znám již déle než deset let. Nejprve jako předsedu Akademického senátu, poté ve funkci rektora Univerzity Karlovy. Mnohokrát jsem byl přítomen, jak řešil složité situace, spojené se zákonem o univerzitních nemocnicích či zákonem o vysokých školách nebo konfliktní momenty okolo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve všech těchto chvílích jsem byl přítomen tomu, jak Václav Hampl řeší složité věci s klidem, rozvážně a se smyslem pro vyvážené a spravedlivé řešení. Profesor Hampl je člověkem, který se dobře dovede orientovat ve veřejném prostoru. Jeho klid i nadhled zvláštním způsobem souzní i s jeho schopností se pořádně do věcí opřít a dovést svou vizi k úspěšnému zakončení. Právě tak vedl Univerzitu Karlovu a rozhodně nejsem sám, který si myslí, že ji vedl výtečně. Při tom neformálně a zcela otevřeně. Myslím si, že jako politik se profesor Václav Hampl dobře uplatní, že získá důvěru jak voličů, tak postupně také i těch, kteří ho nebudou volit. Jistě k tomu přispěje jeho analytické myšlení, které se kultivovalo řadu let i na kvalitní americké Univerzitě v Minnesotě. Díky tomu se Václav Hampl stal nejen kvalitním vědcem, ale získal široký rozhled doslova světový. Proto také počtem svých vědeckých prací vynikl již v poměrně mladém věku. Hluboce rozumí nejen experimentální a teoretické medicíně, ale i problematice vysokého a univerzitního školství a také správě veřejných institucí. Umí jednat jak se zasloužilými akademiky, tak s nejmladšími studenty. Právě jeho milé a vlídné jednání je dalším příjemným aspektem jeho osobnosti. K tomu všemu je Václav Hampl dobrý člověk s pevným charakterem, který si zakládá na své dobré pověsti. Myslím, že k tomu přispívá i jeho křesťanské rodinné zázemí. A právě v tomto bodu se současně stýkají jeho role univerzitního profesora, vědce, vysokého představitele Univerzity Karlovy, otce poměrně velké rodiny a člověka, který se odhodlal aktivně vstoupit do politického života. Pevně věřím, že se v něm uplatní a že bude představovat velkou naději pro českou politickou scénu. A jak jsem již naznačil, nejen pro stranu, za kterou bude kandidovat, ale pro celou českou politiku vůbec.“
 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity
  „Václava Hampla znám blíže od roku 2010. Spolupracovali jsme v rámci České konference rektorů a také jako rektoři pražských vysokých škol. Vážím si jeho manažerských schopností, a snad ještě víc jeho zásadového přístupu. Mnohokráte jsem zažil, jak vedl diskusi k jádru problému, otevřeně vyjadřoval své postoje a hledal kompromis přínosný pro všechny strany. Cenil jsem si toho, že neslevoval ze svých zásad, dodržel, co slíbil, ale zároveň byl otevřený jiným pohledům. To jsou postoje, které ctí každého opravdového demokrata. Jsem přesvědčen, že Václav Hampl díky svým zkušenostem z vedení Karlovy univerzity, z konference rektorů, ale též z dlouhodobého pobytu na univerzitách ve Spojených státech, může výrazně přispět ke kultivaci vysokoškolského prostředí u nás a stabilizaci role vysokých škole ve společnosti. Nepochybuji o tom, že naši politickou scénu obohatí svou odbornou erudicí, věřím ale, že ji též svým přátelským přístupem zlidští.“
 • MUDr. Alena Baňasová, Ph.D., pracovnice Ústavu fyziologie, 2. lékařská fakulta UK
  „Před patnácti lety se prof. Václav Hampl stal mým školitelem při postgraduálním studiu medicíny. Díky němu jsem toto studium úspěšně ukončila. Václav je trpělivý a dotahuje věci do konce. Je to velice pracovitý, odpovědný, energický a optimistický člověk. Díky tomu je úspěšným vědcem a manažerem. O své zásadovosti a morálních kvalitách nás přesvědčil již při svém předchozím veřejném působení. Jako jeho kolegyně řadu let oceňuji především jeho veselou povahu, otevřenost, pružnost a hlavně schopnost pokaždé najít řešení problémů a neodsouvat je. Pro mě je Václav tím správným kandidátem do Senátu.“
 • p. Stanislaw Góra, prezident Arcidiecézní charity Praha
  „Víra, vize, dlouhodobé usilování, prokazatelné výsledky, umění naslouchat, akademická i osobní integrita. To jsou dle mého úsudku vlastnosti, kterých se této společnosti nedostává a které tak naléhavě potřebujeme k obrodě. Jedním z jejich nositelů je Václav Hampl. Znám ho léta: jako vědce, manažera i člověka. To mě take vede k přesvědčení, že právě on patří do Senátu naší země a proto jeho kandidaturu zcela podporuji. Ne pro kalkul, ne pro osobní zájem. Z přesvědčení.“
 • RNDr. Hana Ripková, Ph.D., ředitelka Fulbrightovy komise v ČR
  „Vždy jsem si nejvíc vážila slušných lidí. Slušných za všech okolností, ne nutně vyhledávajících konfrontaci, ale takových, kteří se konfliktu nevyhnou a ukáží svůj jasný postoj. Profesor Hampl se ve vyhraněných dobách, jak jsem měla možnost pozorovat, dobře osvědčil a dokázal klidným a věcným způsobem přesvědčit váhavce a neuhnout tupé síle. Znala jsem Václava Hampla jako excelentního vědce. Potěšilo mě, že se dobře vyrovnal i s rolí manažera gigantické organizace, jakou je Univerzita Karlova a ukázal, že se hodí nejen do vůdčí role ve vědeckém týmu, ale získává respekt i na pomezí akademického a politického světa. Pro mě velice dobře naplňuje představu senátora – pracovitého, zkušeného, schopného, moudrého. A především slušného člověka.“
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor Jihočeské univerzity
  „S velkým potěšením jsem zaznamenal kandidaturu prof. Václava Hampla pro volbu senátorem Parlamentu České republiky. Profesor Hampl je v naší zemi znám jako respektovaná osobnost veřejného života, osvědčil se jako demokrat pevných názorů a stanovisek, za kterými vždy stál navzdory okolnostem. Takto jsem ho osobně poznal mimo jiné i při jednáních České konference rektorů, jejímž byl předsedou. Bohaté zkušenosti prof. Václava Hampla z vědecké práce a vrcholné akademické pozice rektora Univerzity Karlovy, jakož i jeho vysoké nároky na etické a morální hodnoty v životě člověka a lidské společnosti, jsou hlavními pohnutkami, proč se připojuji s tímto vyjádřením podpory.“
 • prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., nestor dětské onkologie
  „V mém pojetí (a nepochybně i v názorech mnoha dalších jedinců) by měl být Senát Parlamentu České republiky radou moudrých, sborem osobností s nadhledem, nezatížených zájmy a rozpory politických stran. Zdaleka tomu tak není. Proto se rád a s plnou odpovědností vyjadřuji k návrhu kandidatury profesora RNDr. Václava Hampla, DrSc. na místo senátora. Profesor Hampl splňuje po mém soudu k výkonu tak významného postavení veškeré předpoklady. Je vynikajícím vědeckým pracovníkem ve svém oboru, opírajícím se o dlouholeté zkušenosti získané na renomovaných pracovištích ve Spojených státech amerických. Je oceňovaným vysokoškolským pracovníkem, pedagogem, který je schopný vysvětlit podstatu složitých problémů srozumitelně. Na základě těchto, ale i osobních vlastností byl zvolen členem Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze, ve kterém působil tak přesvědčivě, že se stal na několik let jeho předsedou. Skutečnost, že Akademický senát je institucí složenou z pedagogů a studentů 17 fakult, zvolených fakultními senáty v rovnoměrném počtu, je zřejmé, že jeho řízení není snadné. Profesor Hampl zvládl tuto funkci s takovým přehledem, že byl po následující dvě čtyřletá období zvolen rektorem Karlovy univerzity. Svým působením, navíc často za nesnadných situací, prokázal svoji schopnost managerskou. Byl důstojným reprezentantem univerzity jak uvnitř, tak v mezinárodních stycích, vybaven dokonalými schopnostmi uvážlivého jednání i jazykově. Je jedincem vysokých morálních hodnot. Zmíněné okolnosti mě přivádějí k přesvědčení, že profesor Hampl je moudrou, vyrovnanou osobností hodnou stát se členem Senátu Parlamentu České republiky. Jeho kandidaturu doporučuji a plně podporuji.“
 • Mgr. Vladimír Hanáček, politolog, pedagog Vyšší odborné školy publicistiky
  „Občané Prahy 1 mají unikátní šanci, jak prospět celé naší zemi: zvolit prof. Václava Hampla, člověka mimořádné odborné erudice, bohaté profesní zkušenosti i vysoké mravní integrity a společenské autority, do Senátu! Osobnost, jejíž službu obecnému blahu naše republika velmi potřebuje! Jsem nadšen ambicí prof. Hampla usednout v horní parlamentní komoře a vyslovuji jeho kandidatuře plnou podporu!“
 • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
  „Pana profesora Václava Hampla jsem poznal, když byl rektorem Univerzity Karlovy, jako velmi inteligentního a morálního člověka, kterého si vážím. Jsem si jistý, že by své zkušenosti, které získal ve vedení univerzity i při svém širokém mezinárodním působení, velmi dobře uplatnil i v praktické politice. Proto plně podporuji jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR.“
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické
  „Václav Hampl senátorem? No a kdo jiný! S Václavem Hamplem jsem měl příležitost se blíže poznat jako s rektorem věhlasné Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů. V žádné z těchto vrcholových funkcí nezklamal, naopak přesvědčil o svých hlubokých odborných a lidských kvalitách. Vždy jsem si cenil jeho zásadových postojů, kdy nehájil pouze zájmy Univerzity Karlovy, ale celé akademické obce, i nás „malých“ univerzit. Akademické a občanské svobody a spravedlnost mu byly nade vše a to i přes aroganci některých politiků a úředníků, před kterými ze svých zásad neuhnul. Lituji, že Václav Hampl nekandiduje v mém volebním okrsku, po dlouhé době bych měl jasno koho volit – odborně erudovaného, manažersky zdatného, zásadového a především slušného člověka. Jsem přesvědčen, že právě takové osobnosti naše politika potřebuje.“
 • doc. MgA. Ivo Mathé, producent a scénárista, bývalý generální ředitel ČT a rektor AMU
  „Česká politická kultura – a zejména soubor jejích aktérů – dlouhodobě nemá dobrou pověst. Upřímně: není divu, neboť i nové tváře se většinou záhy i po úspěšných předvolebních kampaních rozmazávají a stávají se tak součástí víceméně anonymní parlamentní a správní mašinérie. Mohl-li bych použít kruté porovnání, dochází k efektu intenzivnějšího využívání automatické pračky na méně kvalitního prádlo – brzy ani zdaleka nevyhlíží jako v den nákupu. Avšak situace není beznadějná, neboť je zjevně způsobena nižší připraveností a chatrnou personální integritou žen a mužů vstupujících do „politiky“. Rozhodne-li se k vstupu do politického prostoru skutečná osobnost, mohlo by dojít k pozitivnímu obratu. O jedné takové osobě s jistotou vím. Je jí prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., emeritní rektor Univerzity Karlovy, člověk moudrý, s dlouholetou zahraniční zkušeností, úspěšný vědec, jehož výsledky přesahují rozměr evropského kontinentu, muž s čistýma rukama a nadaný schopností nezávislého a zřetelně formulovaného analytického úsudku. Sám jsem poznal Václava Hampla ještě před jeho prvním zvolením rektorem našeho nejstaršího vysokého učení. Byl předsedou Akademického senátu své univerzity (mimochodem: tento orgán, jehož agendu nelze podceňovat, čítá 70 senátorů, jen o jedenáct méně než Senát Parlamentu České republiky!) a rozhodnutím přijmout rektorskou kandidaturu projevil odhodlání převzít obrovskou míru osobní odpovědnosti, hodnoty, která u nás veřejně činným lidem obecně chybí či se jí záhy zbavují. Měl jsem čest s Hamplem spolupracovat několik let na poli České konference rektorů, nejprve jako její člen, později i v rámci prezídia. Zblízka jsem tudíž mohl sledovat často odvážné, ale vždy čestné a spravedlivé jednání ode mne mladšího muže, který své zásady neohýbal. Hampl nejen svými osmi lety na rektorském stolci, ale celým životem prokázal a prokazuje mimořádnou připravenost vstoupit do politického života a – jako málokdo – kapacitu zůstat neposkvrněný politickým „provozem“. Kéž by se kandidátů s podobnou dispozicí vyskytovalo víc.“
 • PhDr. Karel Hofer, politolog
  „S radostí jsem uvítal, že se bývalý rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu. Senátory by se podle mého názoru měli stávat zkušení a čestní občané, kteří během svého předchozího veřejného působení prokázali dostatek morálních kvalit, odpovědnosti, pracovitosti a odvahy. Přesně takovým kandidátem je prof. Václav Hampl, a proto si zaslouží i Váš hlas!“
 • MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Hořovice
  „Pan profesor Hampl byl mým učitelem v průběhu magisterského studia na lékařské fakultě a posléze i školitelem v průběhu mého postgraduálního studia fysiologie. Měl jsem možnost poznat ho nejen jako vědce, ale i jako pedagoga a člověka. Pracovali jsme spolu v laboratoři, psali jsme spolu vědecké články a připravovali prezentace na konference. Byl bych rád, kdybych jednou uměl vystihnout podstatu problému a jít za jeho řešením stejně cílevědomě, se stejným pracovním nasazením a stejně úspěšně jako on. Na panu profesorovi si cením i toho, že je schopen najít si při velikém pracovním nasazení čas nejen na své přátele, ale hlavně na svou poměrně širokou rodinu, což zejména při zastávání vrcholné univerzitní funkce nebylo jednoduché. V neposlední řadě jsem pana profesora poznal i jako člověka, na kterého se lze spolehnout, který drží slovo a kterého si vážím pro jeho postoje v oblasti lidských práv a se kterým souzním v názorech na společenské problémy dnešní doby. Nepochybuji o tom, že vlastnosti a schopnosti, kterých si na panu profesorovi cením a které jsem výše popsal, jsou atributy osobnosti, která by v našem Senátu neměla chybět.“
 • prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., institucionální ekonom
  „Profesora Hampla jsem poprvé viděl na setkání vedení Univerzity Karlovy v Nymburce, ještě jako pro mne neznámého mladého muže, ale už v roli předsedy Akademického senátu. Senát je vlastně na univerzitě „moc zákonodárná“, a ten mladý muž prokazoval hned od počátku svou výjimečnou schopnost vystupovat jako lídr akademické obce. Rozhodující je ale pro mne až zkušenost s rektorem Václavem Hamplem na zasedáních Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to po obě funkční období, kdy stál v jejím čele. V knize knih najdeme moudrý výrok: „Poznání vede k domýšlivosti, láska však buduje“. Rektor Hampl ještě před vstupem do akademické politiky získal v poznání prestiž, a byl proto respektován. Nevím, zda lze říci, že mladý rektor vedl jednání vědecké rady a chod celé univerzity s láskou; domýšlivost však na jeho zjevu a vystupování jsme rozhodně neviděli. A je jisté, že Václav Hampl univerzitu budoval: podporou pokroku v poznání, růstem aktiv vzájemné důvěry, atmosférou vztahů, na něž se člověk mohl těšit a nebyl zklamán. Ani potřebná špetka humoru odlehčující břemeno racionálního poznání zde nechyběla. Nevím, zda lze s těmito talenty a vlastnostmi uspět v české politice. Ale potřebovala by to jako sůl.“
 • prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult., filosof, pedagog, bývalý mluvčí Charty 77, první polistopadový rektor Univerzity Karlovy
  „Znám pana Václava Hampla řadu let jednak jako vysokoškolského učitele a především jako rektora Univerzity Karlovy. Vedl si velmi dobře, i když jeho funční období spadalo do doby vypjaté společenské i odborné diskuse o vysokém školství. Nikdy si nepočínal sobecky, nýbrž dokázal udržet dialogickou pozici na příslušné úrovni. Tak byl také v školských kruzích všemi vnímán a respektován. Proto mohu ze srdce upřmného ho doporučit jako velmi vhodného kandidáta do Senátu.“
 • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., historik a odborník na česko-německé vztahy
  „Zpráva, že prof. Václav Hampl kandiduje do Senátu, je zvěst vysoce potěšující. Energický muž s velkou akademickou zkušeností učitele i nejvyššího universitního manažera, tedy rektora UK, úspěšný badatel s dlouholetou pracovní zkušeností v USA, ale také osvědčený předseda České rektorské konference a člen celé řady mezinárodních grémií může obecně přinést do druhé komory českého parlamentu mnohdy tak absentující nadhled a mezinárodní rozhled. Především však profesor Hampl přichází, aby tématisoval a řešil problémy vysokoškolské a vědní politiky. To je dlouhodobá Popelka či dokonce trvale spící princezna českého politického dění. Václav Hampl ji nemůže vysvobodit ze zakletí zázračným polibkem. Může ale – a to je důvod, proč jeho kandidaturu důrazně podporuji – nasadit svoji energii a zkušenost ve prospěch oživení senátní i obecné komunikace na toto téma a přijetí řady potřebných legislativních norem. Může pomoci navrátit problematice vědy a vysokých škol postavení významných, centrálních a mezinárodně prestižních témat české politiky. A to je pádný důvod, proč podporovat jeho volbu.“
 • Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přírodovědec, teolog, katolický kněz
  „Václava Hampla jej jako morálně konzistentního, cílevědomého a čestného vědce a jsem přesvědčen, že v něm Senát získá osobnost, která významně přispěje ke kultivaci a etickému pozvednutí naší politické scény. O manažerských schopnostech, širokém rozhledu ale i lidském přístupu prof. Hampla a jeho oblibě v akademické obci svědčí i to, že funkci rektora Univerzity Karlovy zastával hned dvakrát, když do druhého období byl Akademickým senátem UK zvolen drtivou většinou.“
 • prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., první česká nositelka grantu Evropské výzkumné rady
  „V Senátu by měli být lidé vzdělaní, zkušení, zásadoví a zároveň schopní hledat kompromisy. Měli by mít nadhled a zastávat správné morální hodnoty. Profesor Václav Hampl je pro mě ideálním kanditátem, který splňuje všechna kritéria. Byla jsem pyšná, že jsme na Karlově univerzitě měli schopného a úspěšného rektora, který nereprezentoval pouze odbornost, ale i společenský a kulturní přesah univerzity. Doufám, že Václav Hampl bude zvolen a že budeme mít potěšení mít i takového senátora.“
 • MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá senátorka a členka Evropského parlamentu„Velmi si vážím rozhodnutí profesora Václava Hampla, že po náročném osmiletém řízení naší nejstarší a nejvýznamnější univerzity se namísto zaslouženého klidu rozhodl zastupovat zájmy občanů v senátu. Svou obětavou, cílevědomou a zcela nezištnou prací ve funkci rektora dokázal zajistit rozvoj a růst Karlovy Univerzity v nelehkém období ekonomické krize. Jeho hlas byl nejednou poslední záchranou pro zachování demokratického charakteru českých vysokých škol i hrází před vytunelováním fakultních nemocnic. V posledním období jsem mohla také sledovat zblízka jeho práci v Evropské univerzitní asociaci. Jsem přesvědčena, že by profesor Haml jako senátor významným způsobem dokázal positivně ovlivňovat dění v naší společnosti, a proto si dovoluji upřímně doporučit obačnům dát hlas ve volbách do senátu právě tomuto kandidátovi. Náše společnost takovéto čestné a zkušené odborníky v senátu potřebuje jako sůl.“
 • Martina Špinková, předsedkyně hospicového sdružení Cesta domů
  „Představuji si, že v Senátu a v politice vůbec je široké a pohříchu často nevyužívané pole svobody. Představuji si, nakolik znám zprostředkovaně univerzitní politiku, že v té politické politice je to pole širší, zoranější (tedy i pády mohou být hlubší) a je tam plno zajímavé práce, která čeká na zkušené, moudré a chrabré. Představuji si, že se panu Václavu Hamplovi podaří na tomto poli udělat pár dobrých věcí a věřím, nakolik jsem jej poznala, že k tomu má dostatek zkušeností, moudrosti i té chrabrosti.“
 • MgA. Daniela a Mgr. Jan Řeřichovi, autoři a organizátoři projektu Mene Tekel
  „S velkou nadějí jsme přijali zprávu, že profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc., přijal kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR. Při realizaci mezinárodního projektu Mene Tekel, festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa, jsme měli čest spolupracovat s panem profesorem Václavem Hamplem jako rektorem Univerzity Karlovy po celé jeho osmileté funkční období. S úctou jsme sledovali jeho vědeckou a pedagogickou činnost, moudrou a vždy zásadovou práci rektora a předsedy České konference rektorů. Velice si vážíme skutečnosti, že si pan profesor dokázal navzdory svým pracovním a občanským povinnostem vždy najít dostatek času na osobní setkání s politickými vězni padesátých let. Nekompromisně a neokázale tím vyjádřil svůj postoj k vysokým mravním hodnotám, které političtí vězni zosobňují, k odkazu obětí nacistické a komunistické totality. V osobnosti prof. V. Hampla spatřujeme vzácnou souhru mimořádných odborných a manažerských zkušeností i přirozené autority. Jsme přesvědčeni, že pan profesor Václav Hampl je povolán k tomu, aby v zodpovědné funkci senátora pomohl k tolik potřebné mravní obrodě naší společnosti i kultivaci naší politické scény, a proto jeho kandidaturu bezvýhradně podporujeme.“
 • Štěpán, Marta, Anežka, Václav a Jan Tichých
  „Vaškovi věříme, známe jej osobně – s ním a jeho rodinou jezdíme na vodu, chodíme po horách. Je kmotrem našeho syna Vaška. Je to člověk do nepohody – dá se o něj opřít, skvěle zvládá krizové situace. Člověk, který samostatně myslí a snaží se měnit věci k lepšímu. Vašku, držíme palce! Jsme rádi, že i my Tě budeme moci volit.“
 • doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty UK
  „S velikou radostí jsem přijala zprávu, že pan profesor Václav Hampl kandiduje do Senátu ČR. Jsem ráda, že se rozhodl svůj čas a energii věnovat práci pro nás všechny. Se vší zodpovědností a co nejdůrazněji jeho kandidaturu podporuji, protože vím, že má nejen skvělé manažerské dovednosti, že jedná vždy s nadhledem, profesionalitou a odbornou erudicí, ale já osobně si vážím jeho lidskosti a velmi oceňuji jeho velkorysost. Měla jsem možnost a vlastně i čest pracovat vedle něj řadu let. Jako rektor byl mým nadřízeným, při řadě jednání byl mým kolegou, ale nikdy nezapomínal být také člověkem s velikou empatii a schopností mluvit i o věcech a problémech běžného života. Poznala jsem ho jako osobnost s velkým rozhledem, znalostmi a zkušenostmi, jako člověka čestného a pracovitého, jako člověka, který dokáže být pro ostatní nejen vizionářem a vzorem, ale i přítelem a rádcem. Jsem velmi ráda, že takoví lidé nekončí ve své práci a úsilí s ukončením funkčního období, ale jdou dál za svými vizemi. Vím, že zde je o co stát.“
 • Mgr. Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera
  „Konečně dobrá zpráva pro českého voliče! Do vysoké politiky míří člověk, který je vzdělaný, slušný a zásadový, není spjat s politickými stranami a zavázán zájmovým skupinám. Přes své relativní mládí má dost zkušeností a za sebou hmatatelné výsledky. Především pak v oblasti vzdělání, tedy v oblasti, o které se často jen mluví a málokdy skutečně něco udělá… Kolik takových se v politice pohybuje? Krátce a jasně: mám radost!“
 • doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý premiér a dlouholetý senátor
  „Volte, koho už před Vámi zvolili moudří (nebo: soudní) lidé. Rektorem Univerzity Karlovy se člověk stane ne proto, že má peníze nebo politickou protekci, ale proto, že ho zvolí učení lidé, páni profesoři a docenti a také kritičtí mladí lidé – studenti. Už to samo je doporučením pro voliče, kteří se rozhodují, koho Praze 1 zvolit do Senátu. Tohoto rektora jsem navíc osobně zažil jako učitel jedné z fakult této univerzity. Teprve za jeho rektorování se naše staroslavná Alma mater začala stávat součástí veřejného života naší země. Otevírala se problémům, které nás trápí. Je těžké být rektorem vysokého učení, v jehož čele stál i neohrožený mistr Jan Hus. Ale, jak se ukazuje v tomto případě, je to zavazující! Náš rektor se dokázal postavit i panovníkovi na Pražském hradě (prezidentu Zemanovi), když byl přesvědčen, že ten nejedná spravedlivě. A navíc protiústavně. Takové přece chceme mít i senátory! Moudré, kteří už něco dokázali a hlavně – nebojácné. Neohrožené!“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
nezávislý senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 27
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu
Email: hamplv@senat.cz
Asistent a poradce
PhDr. Karel Höfer
Email: karel.hoefer@gmail.com
Telefon: +420 777 301 892
Kontaktní kancelář
U železné lávky 568/10
118 00, Praha 1 – Malá Strana
Senátní kancelář
Kolovratský palác
Valdštejnská 10/154
118 01, Praha 1 – Malá Strana
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01, Praha 1 – Malá Strana
2. lékařská fakulta UK
Ústav fyziologie

Plzeňská 130/221
150 00, Praha 5 – Motol
Zadavatel a Zpracovatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google