Jan Čižinský

starosta Prahy 7

Václav Hampl je v těchto senátních volbách i kandidátem Prahy sobě. Máme k sobě blízko politicky i lidsky: oba jsme skauti, učitelé, politici. Pro nás pro oba je politika službou společenství. Vidíme ji jako misi spolupráce ve prospěch všech. Máme podobné priority: zdravé životní prostředí, dostupné bydlení, fungující sociální služby, spravedlivý stát. Vašek už v senátu 6 let pracuje a prokázal, že to umí. Vřele ho doporučuji a doufám, že bude po volbách ve své práci pokračovat.

Eliška Wagnerová

právnička, bývalá soudkyně Ústavního soudu a senátorka

Podporuji senátní kandidaturu Václava Hampla, a to z toho důvodu, že jsem ho poznala v Senátu jako slušného, zásadového a velmi pracovitého kolegu, který vyprofiloval Výbor pro záležitosti Evropské unie velmi významným způsobem tak, že se stal jedním z nejdůležitějších výborů celé parlamentní komory.

Petr Pithart

historik, bývalý předseda vlády a Senátu

Kolegu Hampla jsem právě před šesti lety přesvědčoval, ať kandiduje do Senátu. A ať se tam ujme problematiky nikoli školské, ale mezinárodní nebo evropské. Protože je to muž s rozhledem, jakých je málo. Jako bývalý rektor staroslavné University Karlovy má všude ve světě úctu už předem, tím spíše, že je to muž čistých rukou. Jsem rád, že můj tip tenkrát vyšel, a vsázím na něho letos znovu. Vyzývám voliče, aby si vsadili jako já. Je to hodně dobrý tip!

Hana Třeštíková

producentka, režisérka, radní Prahy pro kulturu a památkovou péči

S panem senátorem Hamplem se známe už pár let, do politiky jsme šli zhruba ve stejnou dobu a z podobných důvodů – chceme, aby Praha nebyla pouhou historickou kulisou  pro turisty, ale aby se v ní dobře žilo všem Pražanům. Václav založil diskuzní Fórum pražských senátorů, jehož prostřednictvím se snaží řešit problematiku overturismu a aktivně angažuje pro trvale udržitelný turismus v hlavním městě. Moc si toho cením a byla bych ráda, kdybychom měli v senátu prostřednictvím Václava Hampla v těchto tématech i nadále podporu.

Pavel Fischer

diplomat a senátor, předseda zahraničního a bezpečnostního výboru

Václava Hampla a jeho rodinu znám od nepaměti. Žil jako svobodný člověk i v dobách, kdy to vůbec nebylo snadné. Dnes oceňuji jeho přínosnou práci v Senátu, kde se věnuje otázkám EU. Spolupráce v Evropě je velké politické téma, o němž máme vést širokou politickou debatu. A tuto debatu senátor Václav Hampl pomáhá otevírat. I proto má ve volbách do Senátu Parlamentu ČR mou plnou podporu.

Marek Hilšer

lékař a senátor

Podporuji Václava Hampla v senátních volbách hned z několika důvodů. Pamatuji si ho ještě jako rektora Univerzity Karlovy, jenž energicky hájil nezávislost vysokých škol před snahami politiků podřídit je politické moci. Dnes patří k předním osobnostem Senátu a jako předseda Výboru pro evropské záležitosti odvádí profesionální práci, kterou zásadním způsobem přispívá k naší prozápadní orientaci. V tomto ohledu je pro Senát důležitou oporou. A konečně ho považuji za spojence v otázce řešení problematiky Airbnb, kterou jsme kvůli dlouhodobému ignorování a nečinnosti ze strany vlády začali aktuálně řešit v Senátu.

Václav Láska

advokát a senátor

Se senátorem Václavem Hamplem jsme před šesti lety slavili společně zvolení senátory. Byť každého z nás nominovala jiná strana. V Senátu s ním mám největší shodu v hlasování. Byť jsme každý v jiném klubu. Je to čestný, pracovitý a odvážný senátor. A přeji si, aby jím byl dalších šest let.

Renata Chmelová

senátorka a starostka Prahy 10

Na Vaškovi si kromě jeho odborné erudice vážím v jeho práci ještě jedné věci. Jako rozený Pražák opravdu hájí zájmy nás – Pražanů. S Vaškem jsme společně založili tzv. Fórum pražských senátorů, kde se my, senátoři za jednotlivé pražské obvody, už čtyři roky pravidelně scházíme a řešíme aktuální témata (jako bytová situace, vliv turismu, sdílené platformy, parkování, dostavba pražského okruhu, linka metra D,
metropolitní plán atd.) Jako starostka Prahy 10 vím, jak těžké je hájit zájmy městských částí na vyšší úrovni politiky. Proto má Václav v těchto volbách mou plnou podporu. Je to senátor, kterého si Praha opravdu zaslouží.

MAREK ORKO VÁCHA

kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut

Václava Hampla znám mnoho a mnoho let a jsem si naprosto jistý, že je to čestný, charakterní člověk, který v Senátu bude na svém místě a udělá obrovský kus práce. Jeho životní zkušenosti – byl dvakrát po sobě zvolen rektorem Univerzity Karlovy – svědčí o tom, že má i významné manažerské schopnosti. Volba Václava Hampla je volbou správného člověka, který Senát posune vpřed.

Olga Lomová

sinoložka a překladatelka z čínštiny

Pan senátor Hampl je politik, který se osvědčil jako zastánce rozumné proevropské politiky, zastánce myšlenek demokracie, právního státu a humanismu. Poznala jsem ho i jako vysokoškolská učitelka a vždy jsem velmi obdivovala jeho rozvahu, jeho racionální přístup k řešení problémů a schopnost empatie a porozumění pro lidi kolem sebe. Proto ho považuji za ideálního kandidáta pro další funkční období v Senátu České republiky.

Jiří Přibáň

právník a sociolog

Podporuji Václava Hampla, jednu z klíčových osobností dnešního Senátu. Bez jeho pevných postojů, jasných názorů a přesvědčení by naše demokracie byla slabší a ústavní svobody ohroženější. Senátor Hampl pro mě představuje naději, že kultivovaná politika vycházející z rozumu a uvážlivosti jestále možná.

Bedřich Moldan

geochemik a ekolog, bývalý ministr životního prostředí

V minulém volebním období patřil Václav mezi nejvýraznější senátory. Plně zúročil svou mimořádnou akademickou zkušenost, široký politický rozhled, vynikající organizační talent a pevné zásady vždy směřující k hájení demokratických principů. Zvláště oceňuji jeho důsledné prosazování tolik potřebných evropských hodnot a také uplatňování ekologické politiky. Velmi podporuji jeho kandidaturu na další funkční období, ve kterém nepochybně bude pokračovat ve své dosavadní práci, která ovšem zdaleka není ještě uzavřena. Její další rozvíjení bude velkým přínosem pro Senát i pro celou naši republiku.

Ondřej Škoch

kytarista, baskytarista, hudební skladatel, zpěvák a producent

Rád bych podpořil kandidaturu Václava Hampla do Senátu. Věřím mu, znám ho léta a myslím si, že je to vzácný člověk. Děkuji mu za jeho energii, kterou dává nám všem.

Jiří Šesták

ředitel Muzea paměti XX. století, herec, bývalý senátor

Václav Hampl byl mi v Senátu velmi důležitým partnerem. V období, kdy vedl Evropský výbor a já byl místopředsedou Senátu, spolupracovali jsme na řadě materiálů, které posilovaly postavení Senátu v zahraniční politice. Ať už k velmi vstřícnému vztahu vlády a především prezidenta republiky k Rusku a k Číně, či občasné pohybování se prezidenta republiky na hraně, či za hranou ústavnosti. Velmi si Václava Hampla vážím pro jeho proevropskou a prozápadní orientaci, za jeho uvážlivost, korektnost a spolehlivost. Mrzelo mne, že se nestal součástí vrcholného vedení Senátu. Bylo by to všem nám velmi užitečné. Bylo by velmi dobře, aby Václav Hampl mandát senátora v letošních volbách obhájil a mohl ve své důležité a nám všem prospěšné práci pokračovat.

Petr Doubravský

spolumluvčí Fridays for Future

Václava Hampla považuji za zkušeného, svědomitého a pracovitého politika. I když jsme si věkem vzdáleni o několik desítek let, aktivně prosazuje ochranu klimatu a předcházení klimatické krizi, kterou přitom naplno pozná až moje generace. Zatímco většina českých politiků přemýšlí nad ziskem v příštích volbách, Václav Hampl řeší budoucnost nás všech.

Anna Gűmplová

místopředsedkyně Zelených

Václav Hampl je jeden z mála senátorů, kteří dělají politiku s opravdovým ohledem na životní prostředí. Jako předseda senátního výboru pro evropské záležitosti prosazuje cíl být v Evropě do roku 2050 uhlíkově neutrální. Volba Václava Hampla je volbou pro klima!

Jaroslav Miko

Zakladatel občanské iniciativy Češi pomáhají

Jsem rád, že se Václav Hampl rozhodl znovu kandidovat do Senátu. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že politiků jako je Václav Hampl je v české politice třeba. Na kauze snahy o přijetí děti z řeckých táborů lze demonstrovat, kdo z politiků myslel pomoc vážně a nesvezl se na populistické vlně. Václav Hampl byl jedním z těch, kteří jasně řekli, že Česká republika by měla děti přijmout, že pár dětí nemůže Českou republiku ohrozit. A pokud chceme být plnohodnotnými Evropany, kteří sdílí hodnoty jako je pomoc dětem v nouzi, tak není jiné cesty, než děti přijmout. To jsou důkazy, že politiku dělá poctivě, pro dobro lidí, pro dobro v České republice.

Václav Malý

pomocný biskup pražský, jeden z mluvčích Charty 77

Prof. Václav Hampl prokázal v dosavadní profesní i politické činnosti svědomitost a odpovědnost. Jako veřejný činitel usiluje o politiku založenou na pevných morálních postojích.

Hayato Okamura

tlumočník a politik

Pana profesora Václava Hampla si nesmírně vážím nejen pro jeho velikou pracovitost, charakternost, rozvahu a vzdělanost – ale také kvůli jeho hlubokému demokratickému přesvědčení a nefalšovanému evropanství.
Předtím, než se stal senátorem, působil úspěšně v čele Karlovy univerzity jako její opakovaně zvolený rektor. Jako senátor a jasný příznivec naší evropské integrace se osvědčil při vedení evropského výboru Senátu. Byl bych rád, kdyby pan profesor Hampl mohl v práci v horní komoře našeho Parlamentu pokračovat i v budoucnu.

Petr Hejl

starosta MČ Praha-Suchdol

Spolupráce s Václavem Hamplem, kterému nyní končí jeho první šestileté období v našem senátním obvodě, byla výborná. Vždy se zajímal o dění v naší městské časti a pomáhal nám řešit naše problémy. Velmi si vážím jeho názorů v probíhající diskusi o rozvoji letiště, kde vystupuje proti jeho neomezenému růstu. Rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu by způsobilo výraznou hlukovou zátěž na severozápadě Prahy a přispělo by ke zhoršení situace v centru města, kde je už nyní turistů víc jak dost. Navíc je v protikladu se závazkem ČR snižovat emise.

Tomáš Bryknar

starosta MČ Troja

Václava Hampla si vážím z mnoha důvodů – historicky jako pedagoga a rektora Univerzity Karlovy, kde odvedl velký kus práce, i z důvodu jeho zájmu o ochranu životního prostředí – podílí se třeba na zabránění rozšíření Letiště Václava Havla. Musím ocenit i to, jak se zajímal o MČ Troja. Navštívil jednání zastupitelstva, účastnil se různých společenských akcí. Vždy jsem z jeho strany cítil podporu a ochotu ke spolupráci.

Ondřej Vlček

CEO Avast

Václava Hampla znám přes třicet let. Nejprve jako skauta a skvělého vedoucího, potom jako rektora Univerzity Karlovy a posléze i jako senátora. Ve všech těchto rolích byl člověkem na svém místě a silnou inspirací pro ostatní.
Ideální politik podle mě potřebuje zejména dvě věci: silný hodnotový systém a tah na branku. Václav Hampl má obojí, a proto podporuji jeho kandidaturu do Senátu.

Jarmila Baudišová

spoluzakladatelka Nadačního fondu Avast

Václava Hampla znám z našeho společného působení ve správní radě Centra paliativní péče, v níž je od samého počátku předsedou. Cením si toho, že svojí autoritou jako profesor lékařské fakulty, bývalý rektor Karlovy univerzity a nyní i senátor přispěl k rozvoji moderní péče o terminálně nemocné a umírající v ČR. Znám ho jako člověka, který umí propojit empatii k lidem v těžké situaci s odbornou erudicí a zkušeností a evropskými kontakty ve prospěch budování oboru, který – ač nás netěší o tom mluvit – nejspíš můžeme všichni jednou potřebovat.

Jan Royt

historik umění, prorektor Univerzity Karlovy

Václava Hampla si velice vážím nejen jako vynikajícího vědce, ale také pro jeho vysoký morální kredit, který mnohokráte prokázal ve funkci rektora Univerzity Karlovy. Stejně vlastnosti projevoval i ve své práci Senátora Senátu České republiky.

Jiří Pešek

historik

Prof. Václav Hampl byl zodpovědným a úspěšným rektorem University Karlovy. Jako senátor byl od roku 2014 opakovaně zvolen na mimořádně důležitou pozici předsedy Výboru pro záležitosti EU. S jeho kroky a postoji se mohu ztotožnit a doporučuji proto s plným důrazem jeho kandidaturu v blížících se senátních volbách.

Bohumír Janský

geograf a hydrolog, objevitel pramenu Amazonky

Profesor Václav Hampl, bývalý rektor Univerzity Karlovy, se v této významné funkci zapsal do dějin univerzity zejména díky prohloubení kontaktů se špičkovými zahraničními akademickými institucemi. Po celé své funkční období zdůrazňoval podporu mladých vědeckých pracovníků a jejich kontaktů s vyspělým světem. Jako rektor prokazoval pevné morální postoje při obraně akademických svobod před tlaky a zájmy politiků. Profesora Hampla jsem poznal osobně, když jsem ho doprovázel v Peru k pramenům Amazonky. Přeji mu, aby získal senátorský mandát i v dalším období a zůstal morálně pevný a příjemný, jak jsem ho poznal v Peruánských Andách.

Pavel Calda

lékař, porodník, gynekolog a genetik

Václava Hampla znám mnoho let a jsem rád, že se věnuje politice. Budu rád, když bude moci pokračovat v práci v senátu ČR i v dalším volebním období. Proto podporuji jeho kandidaturu a opakované zvolení do senátu.

Jiří Balík

zemědělský inženýr, emeritní rektor ČZU

Václava Hampla znám velmi dobře z období, kdy dělal rektora Univerzity Karlovy a předsedu České konference rektorů. V této složité funkci dokázal sjednotit ČKR ku prospěchu rozvoje všech univerzit. Znám ho jako čestného člověka s širokým rozhledem a vizí rozvoje univerzitního vzdělávání v celém evropském prostoru. Cením si na něm, že drží slovo. Jsem přesvědčen, že i jako SENÁTOR přispěl k rozvoji České republiky.

Pavel MArtásek

ředitel centra Biocev

Prof. Hampl je významným politikem a vědcem, který již několik let uplatňuje své hluboké znalosti a zkušenosti ve prospěch občanů ČR jako senátor a vědec. Porozumění „obyčejným“ lidským starostem a trápením prokazuje rovněž jako předseda Správní rady Centra paliativní péče z.ú. (CPP), první instituce v ČR, která systematicky buduje zázemí pro rozvoj paliativní péče, tedy přístupu zaměřeného na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.

V letech 2006 až 2014, po dvě období, vykonával funkci rektora Univerzity Karlovy, nejstarší Univerzity v ČR. Od roku 2014 je senátorem Parlamentu ČR, kde vykonává funkci předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie. Prof. Hampl má bohaté zkušenosti ze svého několikaletého studijního a pracovního pobytu na Medical School University of Minnesota v Minneapolis ve Spojených státech amerických a Faculty of Medicine and Dentistry University of Alberta v Edmontonu, v Kanadě.

Během svého rektorského působení se začal stavět BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum AVČR a UK, centrum základního výzkumu, nyní špičkové evropské úrovně, jehož založení a činnost vždy velmi podporoval.

Osobnost prof. Hampla je hluboce lidská a chápající schopná zohlednit a pozitivně propojit aspekty a souvislosti běžného, vědeckého i politického života.

Výše uvedeno je jen část důvodů, pro které podporuji kandidaturu prof. Hampla do Senátu Parlamentu ČR.

Jan Lašťovička

vysokoškolský pedagog, umělecký vedoucí skupiny Asonance

Mám rád harmonii nejen v hudbě. Myslím, že i v politice by měly znít pravdivé a čisté tóny.
Senátor Václav Hampl je pro mne vzorem člověka, kterému mohu věřit – politik s korektním a věcným vystupováním, morální integritou, fungující rodinou a dlouhodobou snahou o zlepšení situace v naší zemi. Přeji mu, aby nejen dál zůstal senátorem, ale aby měl čím dál více prostoru pro kultivování politické kultury v naší zemi.

 

Miloslav Houšť

malíř, grafik, sochař a ilustrátor

Udělala mi radost kandidatura pana senátora V. Hampla v letošních podzimních volbách. Jeho profesní původ na akademické půdě Karlovy univerzity ve funkci rektora ho předurčuje ke komplexnímu širokému nadhledu jež přesahuje pouze pragmatická řešení a pohledy. Národ a stát by měl být ukotven nejen hmotně, ale i duchovně. Pro tuto syntézu je pan senátor ideální postavou.

Gabriela Havlůjová

historička a předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje

Pan profesor byl mým rektorem na Univerzitě Karlově a skvěle vedl jednu z nejstarších univerzit v Evropě. Kdo jiný by nás měl reprezentovat v Senátu ČR?

Martin Loučka

ředitel Centra paliativní péče

Mám tu čest Václava Hampla znát a velmi si jej vážím jako slušného, čestného a pracovitého člověka, který mi je v řadě věcí vzorem. Přál bych mu, aby mohl dál pracovat v Senátu a kdyby někomu z daného volebního obvodu pomohlo mé doporučení, stojím za ním na 100 procent.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
nezávislý senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 27
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu
Email: hamplv@senat.cz
Asistent a poradce
PhDr. Karel Höfer
Email: karel.hoefer@gmail.com
Telefon: +420 777 301 892
Kontaktní kancelář
U železné lávky 568/10
118 00, Praha 1 – Malá Strana
Senátní kancelář
Kolovratský palác
Valdštejnská 10/154
118 01, Praha 1 – Malá Strana
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01, Praha 1 – Malá Strana
2. lékařská fakulta UK
Ústav fyziologie

Plzeňská 130/221
150 00, Praha 5 – Motol
Zadavatel a Zpracovatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google