Hodně času jsme strávili novelou azylového zákona, bohužel se nepodařilo prosadit rozumné pozměňovací návrhy k lepšímu zacházení s lidmi. Hodně času jsme strávili také zákonem o ochraně spotřebitelů, tady se několik docela dobrých změn prosadit podařilo. Znovu jsme odmítli inovovaný návrh na evropského žalobce.

Zde je stenozáznam.