Parlamentní listy v uvedeném článku převzaly facebookový post J. Michálka, ale pouze z menší části moji reakci na něj. K nařčením J. Michálka uvádím následující:

• J. Michálek tvrdí, že jsem navzdory vyzváním odmítal zveřejnit svůj plat. Ve skutečnosti jsem v rámci přiznání podle zákona o konfliktu zájmu pravidelně zveřejňoval své příjmy (nad rámec daný tímto zákonem) řadu let před tím, než mě někdo vyzýval. UK vstoupila pod mým vedením do soudního sporu o zveřejňování platů zaměstnanců UK vzhledem ke konfliktní interpretaci dvou různých zákonů. Tento spor dosud není uzavřen. Dokud nebude, není možno tvrdit, že výklad pana Michálka je ten správný. Nařčení z nezákonnosti je proto zcela nemístné.

• Moji reakci ke zveřejňování smluv Parlamentní listy citovaly. Jde o rozdíl mezi zveřejňováním v etapě přípravy a vyjednávání smluv (to může být pro veřejné instituce, a tedy pro veřejné finance, značně nevýhodné), a zveřejněním jako podmínkou platnosti smluv uzavřených, což je pro veřejné finance naopak výhodné. První nepodporuji, druhé ano.

• To, že můj plat byl nejvyšší mezi rektory veřejných vysokých škol (uváděná částka se týká osmého roku ve funkci, předchozí léta byla výrazně nižší), je dáno rozhodnutím ministra školství, který jeho výši podle zákona o vysokých školách určuje. Předpokládám, že to souvisí s mírou zodpovědnosti za velikost a komplexnost řízené instituce. V článku uvedené srovnání s polovičním platem rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě může souviset např. s tím, že tato škola má oproti UK 62x méně studijních programů, 2350x menší výzkumný a vývojový výstup (podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace) a 60x menší rozpočet. UK za dobu mého působení nikdy nebyla ve ztrátě, na rozdíl od velkých státních či polostátních firem (zejm. dopravních), jejichž manažeři pobírali podle dostupných informací násobně větší platy.

• Nepravdivé je tvrzení, že poté, co prezident Zeman odmítl jmenovat profesorem doc. Putnu, jsem se „na protest nezúčastnil jmenovací ceremonie”. Všech jmenovacích ceremonií profesorů od nástupu prezidenta Zemana do funkce po konec mého rektorského období jsem se zúčastnil.

• Dehonestující tvrzení o mé údajné loutkovosti je subjektivní a nepodložené. Dále se ohrazuji proti označení mé osoby jako “kontroverzního rektora”. Toto zpochybňující označení není v článku nijak zdůvodněno.